Een ‘Aria’ is in het Roemeens en in het Nederlands een lied voor één persoon. Het is onze wens dat elk vogeltje mag zingen zoals het gebekt is.

‘Aria’ betekent in het Roemeens ook: ‘De dorsvloer’. De dorsvloer is in de bijbel vaak een plaats waar geloof en handelen samen komen, waardoor er een verandering plaats vindt. Samuel 24: 16-24, Ruth 3:2, Richteren 6:36.

Jakobus stelt in Jakobus 2:14 de vraag: “Wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet  naar?”.  Stichting Aria ziet hierin een prachtige uitdaging.