VISIE VAN STICHTING ARIA:

Geven en nemen:

Mensen (Roma, Roemenen, Hongaren, Hollanders e.a.) kunnen een activiteit doen op de boerderij van Stichting Ari, met als doel ‘de ziel van de mens te laten zingen’, ieder zoals hij/zij gebekt is.  Op de manier zoals God die persoon in wezen gemaakt heeft en ziet. En dat is prachtig. Niemand hoeft te presteren of beter te zijn dan een ander. Je mag gewoon jezelf zijn.

Presteren of present zijn:

De ‘presentie theorie’van ‘Baart’, toont dat dit geen ‘slap gedoe’ is, maar een wezenlijke houding betreft. Het presteren en ‘doen’ zit diep in onze botten. Leven, jezelf zijn en jezelf geven in relatie met anderen, is voor ons in ieder geval een leerschool en het geeft echt vreugde. Het ‘doen’ blijft, maar niet vanuit het ‘goed willen doen’ liefst beter dan de ander’, maar vanuit een verlangen om ons zelf te zijn, zonder over jezelf of anderen te oordelen. Daarbij is het ‘present zijn’ het belangrijkste.

De ander centraal stellen:

Dit ‘aanwezig zijn’ komt pas uit de verf in relatie met anderen. Juist in de bereidheid om ‘er te zijn voor anderen’ kom je zelf tot leven. De Joodse filosoof Levinas wijst hierbij op het belang van passiviteit in de relatie naar de ander toe. Een passiviteit waarin je heel alert bent. Hierdoor geef je de ander een kans zichzelf te laten zien en kan je hieraan op jou manier beantwoorden. Levinas ziet in dit ‘beantwoorden‘ de verantwoordelijkheid van de mens. Als je dit op je eigen manier doet, kan je ziel gaan zingen.

 

Levende zielen:

Waarom vinden we de ziel zo belangrijk? Het betreft het meest algemene deel van mens en dier (het ‘zijn’, het ‘wezen’, het leven zelf). Maar tevens verwijst het naar het meest specifieke van mens en dier. Datgene wat jou ‘jij’ maakt, uniek! De mens is geschapen als ‘levende ziel’. Zo staat het beschreven in de bijbel (Staten Vertaling) in Genesis 2:7: ‘En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel’. Ook alle dieren zijn als ‘levende zielen’ geschapen (zie Genesis 1:20 en Genesis 1:24).

En God sluit in Genesis 9 via Noach Zijn verbond van trouw met alle levende zielen en met alles wat op de aarde leeft.

Stichting Aria vindt het belangrijk de dieren en het bewerken van de grond te betrekken in de wisselwerking van ‘geven en nemen’: Zij zorgen voor ons en wij zorgen voor hen. Ook zij mogen tot hun recht komen zoals ze zijn.  Een varken mag bijvoorbeeld ‘varken’ zijn en is tenslotte geen ‘wandelend karbonaadje’. Ook hun ziel mag zingen zoals ze gebekt zijn.

Zo in de loop van de laatste jaren hebben veel mensen hun sporen nagelaten in Telechiu in de opbouw van deze ‘visie’.  Zowel mensen met een Christelijke achtergrond, mensen met een holistische visie als andere vreemde vogels. En natuurlijk groeit deze visie nog steeds.