DOELSTELLING VAN STICHTING ARIA:

ONTMOETINGEN: Op de activiteitenboerderij kunnen mensen elkaar ontmoeten en van elkaar leren.
Roemenen, Hongaarse Roemenen, Roma en Nederlanders en mensen met andere nationaliteiten zijn er welkom. Via het contact met een Romavrouw en haar familie, zijn we in Telechiu terecht gekomen. Wat we fijn vinden is de directe, spontane communicatie met de Roma. Ze hebben het hart op de tong, al zullen we hen nooit helemaal begrijpen. We zien duidelijk dat we hier met hen, met Roemenen en Hongaren uit het dorp, en met de Hollanders die komen samen ‘mens’ kunnen zijn (en geen stem geven aan discriminatie). Middels activiteiten kunnen we delen in onze gekregen talenten. 
RIJK EN ARM:  De meeste arme mensen in Telechiu leven van seizoen gebonden arbeid in binnen of buitenland. (bijv. druivenpluk, sinaasappelpluk, wegenbouw, huizenbouw). In de winter ligt dit werk stil, is er geen werk en zijn er geen inkomsten. 

Vooral in de winter is de nood hoog. In Telechiu stoken en koken de mensen op hout. Het is er koud en hout is duur.  We zien in de winter echt honger en ellende bij veel mensen in Telechiu. Dit is een heel moeilijke situatie. Je zou de nood zo graag met hen oplossen en dat gaat niet.

Ondertussen proberen we de nood onder ogen te zien. Er met betrokkenen iets aan te doen als het in ons directe vermogen ligt, en verder gewoon mee te leven omdat we de nood  niet kunnen oplossen.