BELEIDSPLAN VAN STICHTING ARIA:

  1. Het scheppen van voorwaarden, waardoor Roma beter in hun eigen levensvoorwaarden kunnen voorzien, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe kan bijdragen. 
  2. Inclusie in plaats van discriminatie.
  3. Talenten bevorderen en ‘uitdelen’.

De drie onderdelen van de doelstelling overlappen elkaar maar we willen ze toch apart benoemen.

Ad 1: -Door middel van creativiteit met kinderen, aansluitend op de naschoolse opvang in ‘het centrum’ in de Romawijk, proberen we het onderwijs te stimuleren. Ook gaan we het gesprek aan met ouders over het belang van onderwijs.

-We helpen met  het opknappen van huisjes zodat aan de eerste levensbehoeften wordt voldaan: een dak boven het hoofd en een bed om in te slapen en een plek om huiswerk te kunnen maken.

-Eén maal per week wordt er een maaltijd gehouden op de boerderij voor mensen die ver beneden de armoedegrens leven. Zo hebben ouderen vaak geen pensioen maar leven van een bijstandsuitkering van zo’n €30,- per maand. Maar ook gezinnen met kinderen hebben het veelal zwaar. Veel gezinnen leven van seizoengebonden arbeid in binnen of buitenland. (bijv. druivenpluk, sinaasappelpluk, wegenbouw, huizenbouw). In de winter ligt dit werk stil en zijn er geen inkomsten. 

-Een maal per maand delen we voedselpakketten uit aan niet mobiele ouderen met een zeer lage uitkering.

-drie maal per jaar gaat er een transport van 10 kuub naar Roemenië met spullen die daar hard nodig zijn maar te duur om te kopen. In Boskoop worden goederen ingezameld voor deze transporten (zie onder het kopje ‘inzameling van kleding en goederen’).

Ad 2: Helaas worden de Roma in Europa nog vaak gediscrimineerd. Stichting Aria wil als een brug zijn tussen verschillende nationaliteiten en daarmee discriminatie doorbreken. Mensen uit verschillende volken (met name Roma, Roemenen, Hongaren en Hollanders) ontmoeten elkaar op de acticviteitenboerderij in Telechiu en kunnen iets voor elkaar betekenen, ( zie ad.3) iets van elkaar leren. We streven er naar elk ‘vogeltje’ te laten zingen zoals het gebekt is. Want elk mens is uniek en de moeite waard.

Op een zelfde manier wil Stichting Aria wil ook als een brug zijn naar een nieuwe omgang met de aarde. De tijd van het misbruiken van gewassen en dieren door door deze enkel als productiemiddelen te behandelen is voorbij. Geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken en een dier behandelen zodat het ook ‘als een vogel kan zingen zoals het gebekt is’. Zo is een varken en geen wandelend karbonaadje maar een varken.

Op de boerderij proberen we meer zelfvoorzienend te gaan leven. Zo wordt bijvoorbeeld het varken met kerst wel opgegeten, worden er vruchten ingemaakt en bakken we ons eigen brood. Ook worden er diensten en producten geruild met mensen uit de buurt.

Ad.3: Met het inzetten van onze talenten helpen we elkaar onze talenten te ontwikkelen en uit te delen.

Op de activiteitenboerderij en in de Romawijk hebben we de laatste jaren heel wat activiteiten gedaan. (zie onder het kopje activiteiten en nevenactiviteiten). Door de coronapandemie zijn verschillende activiteiten stil komen te liggen, zoals de Engelse les en de kookgroep. De deelnemers zijn gegroeid en hebben inmiddels andere bezigheden. Zo hebben de tienermeiden van de kookgroep nu bijna allemaal kinderen. We kijken hoe we weer verder kunnen gaan met deze activiteiten. Enkele tieners helpen nu bij het maken van de gaarkeuken maaltijden. De creagroepen zijn nog springlevend. Ook vindt er op kleine schaal alfabetisering plaats.

Het duidelijkste voorbeeld van het ontwikkelen en uitdelen van talenten zien we bij Dinu en Anca, onze beheerders van de boerderij. Doordat zij zich kunnen ontplooien (landbewerking, koken, kinderwerk, huizen renoveren) en doordat ze anderen hierin meenemen, helpen ze ook weer anderen tot ontplooiing te komen. Dit wordt weer gezien door de omgeving en het is als een sneeuwbal die rolt en groter wordt.