Voor de financiering van de projecten is de stichting afhankelijk van sponsorgelden. Daarom is de stichting een actie ‘100 vrienden van Aria’ begonnen. Deze actie houdt in dat een ieder voor €50 per jaar vriend van Aria kan worden. Deze vrienden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de stichting. Voor meer informatie over deze actie kunt u contact opnemen met één van onze contactpersonen.
Verder verkrijgt de stichting haar inkomsten van donateurs.

Beloningsbeleid

 Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers van de stichting ontvangen geen vergoeding. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed als daar een bestuursbesluit aan ten grondslag ligt.

Bestuur stichting Aria

Voorzitter Ton van Nimwegen
Secretaris Ronald Klaui
Penningmeester Klaas Breemhaar
Bestuurslid Alice van Nimwegen
Vacature

Financiële rapportage

Klik hier voor de financiële rapportage van 2021.

Klik hier voor de financiële rapportage van 2020.

Klik hier voor de financiële rapportage van 2019.

Klik hier voor de financiële rapportage van 2018.

Klik hier voor de financiële rapportage van 2017.

Klik hier voor de financiële rapportage van 2016.

Klik hier voor de financiële rapportage van 2015.

Klik hier voor de financiële rapportage van 2014.

Klik hier voor de financiële rapportage van 2013.

Klik hier voor de financiële rapportage van 2012.