100 vrienden actie

Stichting Aria helpt de levensomstandigheden van Roma en Roemenen in Roemenië te verbeteren:

  • We helpen de armste Roma en Roemenen met het bewoonbaar maken van hun huisjes
  • Op de activiteiten boerderij kunnen deze mensen hun eigen groente en aardappelen verbouwen
  • Met het volgen cursussen kunnen zij hun mogelijkheden vergroten
  • Voor de armste mensen is er een gaarkeuken op de boerderij.

Voor €60 per jaar kunt u vriend van Stichting Aria worden en zo het werk steunen. Dit verzekert ons van een vast bedrag per jaar waardoor we plannen kunnen maken én uitvoeren.

Doet u mee aan onze actie “100 vrienden voor Stichting Aria”?

U kunt vriend van Aria worden door:

€ 60,- per jaar over te maken of
€ 5,- per maand over te maken

U kunt uw gift overmaken naar:
NL90RABO 0120550229 t.n.v. Stichting Aria te Boskoop o.v.v. “vrienden actie”

Of u kunt bijgaande SEPA machting invullen, download deze hier.
Druk de groene kaart af, vul de benodigde gegevens in en stuur deze naar:

Stichting Aria
J.W. De Ruijterstraat 4
2771 HX Boskoop

Heel hartelijk dank voor uw medewerking.