De oude gymzaal mag in gebruik blijven

Overgenomen van inboskoop.nl:

De SP is blij met de toezegging van wethouder Du Chatinier dat de Boskoopse organisaties SOEB, Aria en de werkgroep van Amnesty International de oude gymzaal aan de Von Sieboldstraat in Boskoop voorlopig mogen blijven gebruiken. Het duidelijke ‘ja’ kwam tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 juni. Wel moeten de organisaties een plan maken om op de langere termijn een andere locatie te betrekken.

De stichtingen hebben aan de gemeente gevraagd om het pand te laten staan voor het opslaan en sorteren van hulpgoederen. Jaap Stellingwerff “We vragen in feite aan de gemeente: Doe maar helemaal niets met het gebouw, (zelfs niet afbreken).”

Lidie Voorend, raadslid voor de SP Alphen: “Ik had een motie achter de hand, voor het geval de wethouder voet bij stuk zou houden. Hij wilde de gymzaal slopen, terwijl er nog lang geen bestemming is voor deze locatie. De meeste Boskopers kennen SOEB, Aria en de werkgroep van Amnesty International goed. Maar liefst 55 zeer actieve vrijwilligers zorgen voor transport van zo’n 500 m³ per jaar aan kleding, meubilair, medicijnen e.d. Dat komt terecht bij de meest arme bevolkingsgroepen in Roemenië. Dat komt dan dus niet ten laste van de gemeentelijke afvalverwerking. Bovendien dragen de drie organisaties alle kosten van de het gebruik van de gymzaal en voorkomen zij dat het verloedert. Vergeet niet dat er nog eens een twintigtal, vaak oude, mensen spullen als oude computers, poppen en lakens een tweede leven geven. En … een heel aantal mensen breit truien voor kinderen in Roemenie. Zij zien hierin een zinvolle bezigheid. Dat gaan we toch niet zomaar om zeep helpen? Met de motie wilde ik het college graag uitdagen om te laten zien dat zij het vrijwilligerswerk echt hoog in het vaandel heeft. Gelukkig kwam de wethouder op tijd tot inzicht. ”