Verkoopdag in de stek

26 november hebben we onder de bezielende leiding van onze beheerder Cees een verkoping georganiseerd in ‘De Stek’ te Boskoop: We hadden veel ‘kraampjes’, veel vrijwilligers, leuke workshops en life muziek! Er kwamen niet zo veel mensen maar de opbrengst was toch reuze goed: €930,-

Het doel was om geld in te zamelen voor materiaal voor de aanbouw van een huisje in de Roma-wijk. Hier wonen opa en oma met 2 kleindochters in een kamertje van 4x4m2. Nu ontstaat er een ruimte voor een keuken, een kast, een tafel en stoelen. De meiden gaan naar school en kunnen straks aan de tafel hun huiswerk maken! Het fundament en de muren van de aanbouw zijn vorige maand al gebouwd. Die zijn betaald uit de opbrengst van collectes van de Hervormde kerk te Stolwijk. De aanbouw wordt door vrijwilligers uit de Roma-wijk gebouwd. Wij leveren alleen het materiaal. Met het geld van ‘onze markt’ in Boskoop, bouwen de vrijwilligers verder aan het dak, het plafond en een raam en een deur gaan aanbrengen.

Opa, Maria, Samira en oma in de aanbouw zonder dak …….en met dak.